fbpx Nabór na staże naukowe w programie BARI | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Nabór na staże naukowe w programie BARI

Nabór na staże naukowe w programie BARI

Nabór na staże naukowe w programie BARI przedłużony do maja 2021

 

W związku z przedłużeniem realizacji przez Uniwersytet Gdański projektu Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse) uległy zmianie terminy i procedury naboru na staże naukowe wraz z przyznanym stypendium dla studentów w programie BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships).

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z sytuacją pandemiczną w Europie oraz restrykcjami dotyczącymi wyjazdów zagranicznych, wszystkie oferty wyjazdowe są rozpatrywane indywidualnie w zgodzie z wytycznymi poszczególnych uczelni /instytucji badawczych. Program przewiduje również możliwość realizacji zdalnych lub hybrydowych form staży po indywidualnym uzgodnieniu.

 

Zapraszamy studentów i doktorantów UG do aplikowanie w programie BARI i do zapoznania się ze zmodyfikowanymi warunkami rekrutacji.

 

The Baltic Science Network Mobility Programme realizuje staże naukowe dla studentów z regionu Morza Bałtyckiego w obszarach:

.

 

Life Sciences, Photon & Neutron Science, Welfare State

 

 

 

Staże badawcze w projektach doktorantów dla studentów studiów magisterskich I licencjackich w roku akademickim 2020/2021

 

Czas realizacji stażu pomiędzy sierpniem 2020 a lipcem 2021

 

Aplikowanie na początku każdego miesiąca pomiędzy lipcem 2020 a majem 2021

 

Doktorancie! Prowadzisz ciekawy projekt? Złóż propozycję stażu w swoim projekcie badawczym i przyjmij na staż studenta z regionu Morza Bałtyckiego!

 

Termin składania ofert projektów przez doktorantów

Lipiec 2020 - Maj 2021: 1. – 16. każdego miesiąca

 

(12:00 CET – Central European Time)

 

 

Studencie! Zgłoś się na staż i zostań stypendystą programu BARI

 

 

Nabór wniosków studentów studiów licencjackich i

Lipiec 2020 - Maj 2021: 1. – 16. każdego miesiąca

magisterskich

(12:00 CET – Central European Time)

 

 

 

Czteroetapowy proces składania wniosków i selekcji:

 

  1. Doktorant (organizator stażu) składa ofertę projektu online na stronie internetowej portalu BARI.

 

  1. Student studiów licencjackich/magisterskich (wnioskodawca) składa wniosek online na maksymalnie trzy wybrane przez siebie projekty na portalu BARI.

 

  1. Doktorant klasyfikuje otrzymane zgłoszenia.

 

  1. Stażysta jest przydzielany na zasadzie "pierwszeństwa zgłoszeń" i w oparciu o dostępne środki finansowe.

 

Stażysta i organizator stażu mają dowolność w ustaleniu terminu odbycia stażu (powinien on zostać zrealizowany w okresie od sierpnia 2020 r. do lipca 2021 r., a czas jego trwania powinien wynosić od 2 do 12 tygodni).

 

Więcej informacji:                    www.baltic-science.org/bari

 

Pytania?                                       bari@daad.de

.

 

 


 

Recruitment for scientific internships in the BARI program extended until May 2021

 

Due to the prolongation of the Baltic Science Network Powerhouse (BSN_Powerhouse) project implemented by the University of Gdansk, the dates and procedures for recruitment for scientific internships in BARI (Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships) have been changed.

 

At the same time, we would like to inform you that due to the pandemic situation in Europe and restrictions on foreign trips, all travel offers are considered individually in accordance with the guidelines of individual universities / research institutions. The program also allows the possibility of carrying out distant or hybrid forms of internships upon individual agreement.

 

We kindly invite students and PhD students of the University of Gdansk to apply for BARI internship and to review the modified conditions of the programme.

.

 

The Baltic Science Network Mobility Programme initiates Research Internships across the Baltic Sea Region for students interested in

 

 

Life Sciences, Photon & Neutron Science and Welfare State

 

 

PhD candidates host research internships for

BA/MA students in 2020/2021

 

 

 

Internship period: August 2020-July 2021

 

Monthly calls for applications starting July 1st 2020 till May 2021

 

Apply as a PhD host with your project and welcome a BA/MA student as intern from the Baltic Sea region

 

Call for PhD candidates’ project offers

July 2020 - May 2021 calls: 1. – 16. of the respective

 

month (12:00 pm CET – Central European Time)

 

 

Apply as an intern and become a BARI-internship holder

 

 

Call for applications BA/MA students

July 2020 – May 2021 calls: 1. – 16. of the respective

 

month (12:00 pm CET – Central European Time)

 

 

 

Four-step application and selection process:

 

  1. PhD candidate (internship provider) submits project offer online on the BARI-database-portal.

 

  1. BA/MA student (applicant) applies online for up to three projects of his/her choice on the BARI-database-portal.

 

  1. PhD candidate ranks the received applications.

 

  1. Intern is allocated to provider based on first come first served basis and the available funding.

 

Both, the intern and his/her host are free to arrange the timing of the internship (it should be realized between August 2020 and July 2021 and the duration should be between 2 -12 weeks.

 

More information:

visit www.baltic-science.org/bari

 

 

 

 

 

Any questions?

contact bari@daad.de

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 września 2020 roku, 13:29