fbpx uczelnia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

uczelnia | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Uczelnia

nekrolog

Z wielkim smutkiem informujemy, że dnia 30 kwietnia 2020 roku zmarła nasza studentka pierwszego roku

Weronika Jasińska

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość.

Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia

wybory

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Ogłasza się wybory uzupełniające
do Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne UG
 w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora
(§ 29 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego
)

JG

Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został wybrany Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora UG, odbyło się 27 kwietnia 2020 w formie wideokonferencji. Obradom przewodniczyła prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów UG, zgodnie ze Statutem UG, wchodzą przedstawiciele wszystkich grup tworzących społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego.

logo
INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ i IRANU
oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2
 
glos

Gdańsk, dnia 6 marca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza
zwołuje

 

oferta pracy

Zatrudnienie na etacie nauczyciela akademickiego - postępowania konkursowe

1. Konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne ASYSTENTA w Pracowni Struktury Biopolimerów [link]

.
Szkolenia z norm ISO
 
w Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowym MWB UG i GUMed
 

 

.

Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

miał zaszczyt wręczyć 

DYPLOMY ABSOLWENTOM

.

 

2-letnich studiów drugiego stopnia (2017–2019)

obrona

DziekanRada

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

zawiadamiają, że w dniu w 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00

 w Auli 042B przy ul. Antoniego Abrahama 58 w Gdańsku-Oliwie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

obrona

DziekanRada

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

zawiadamiają, że w dniu w 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 10:00

 w Auli 042 przy ul. Antoniego Abrahama 58 w Gdańsku-Oliwie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Strony

Subskrybuj RSS - uczelnia