fbpx Organizacja działalności dydaktycznej MWB UG i GUMed w semestrze zimowym 2020/2021 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Organizacja działalności dydaktycznej MWB UG i GUMed w semestrze zimowym 2020/2021

Organizacja działalności dydaktycznej MWB UG i GUMed w semestrze zimowym 2020/2021

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UG-GUMed

W OKRESIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS_COV-2 W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

.


 

§ 1.

 

W formie tradycyjnej, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym będą realizowane:

  1. w całości zajęcia laboratoryjne oraz część zajęć audytoryjnych na 1. roku studiów 1. stopnia:
  2. w całości zajęcia laboratoryjne na 2. roku studiów 1. stopnia,
  3. w części zajęcia laboratoryjne na 3. roku studiów 1. stopnia,
  4. oraz pracownie magisterskie na studiach 2. stopnia.

 

§ 2.

 

W formie zdalnej (on-line lub e-learningu) będą realizowane:

  1. w całości wszystkie wykłady, lektoraty, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia komputerowe oraz seminaria na studiach 1. i 2. stopnia z wyłączeniem zajęć wymienionych w § 1. ust 1.,
  2. w części zajęcia laboratoryjne na 3. roku studiów 1. stopnia.

 

Umożliwi to zrealizowanie wszystkich efektów uczenia przewidzianych w toku studiów.

Dokładna lista zajęć prowadzonych w kontakcie bezpośrednim oraz podstawowe zalecenia służące bezpieczeństwu organizacji działalności dydaktycznej na terenie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21, zostaną podane wkrótce.

 

Dr hab. Mariusz Grinholc

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 września 2020 roku, 15:36