fbpx Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansuje badania w MWB UG i GUMed | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansuje badania w MWB UG i GUMed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansuje badania w MWB UG i GUMed

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozytywnie rozpatrzyło wniosek dr Łukasza Rąbalskiego
 
na projekt pt: "InfekcjeTowarzyszące przy zakażeniach SARS-CoV-2, Baza Infekcji Towarzyszących COVID-19"
 

 

 
 
dr Łukasz Rąbalski uzyskał 985 tys. zł, które zostało przekazane w formie dodatkowej subwencji dla Uniwersytetu Gdańskiego.  
 
Celem projektu jest określenie,  w jakim stopniu infekcje towarzyszące przy zakażeniach SARS-CoV-2
 
mają wpływ na obraz kliniczny choroby COVID-19 oraz przygotowaniu bazy danych dotyczącej tych infekcji.
 
W stworzeniu bazy informatycznej będą uczestniczyć  naukowcy z Miedzynarodowego Centrum Badań
 
nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS). 
 
 
 
 
Ministerstwo uzasadnia tę decyzje w następujący sposób:  
W obecnej sytuacji epidemicznej projektowana baza danych stanowić będzie cenne źródło informacji w zakresie występowania infekcji mieszanych i ich wpływu na zdrowie pacjentów zarówno dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo epidemiologiczne, jak i służb medycznych. Ponadto, zebrane dane będą mogły wspomóc lekarzy w procesach decyzyjnych dotyczących m.in. sposobu leczenia chorych, czy ustalania procedur postępowania.
Z uwagi na postępujące zagrożenie epidemiczne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz nadchodzący okres wzmożonych zakażeń wirusem grypy, którego nałożenie się na okres pandemii koronawirusa może sprzyjać wzrostowi śmiertelności zakażonych, przedstawione we wniosku zagadnienie należy uznać za istotne w kontekście realizacji polityki naukowej państwa.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 września 2020 roku, 13:37