fbpx Nowe władze GUMed na lata 2020-2024 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Nowe władze GUMed na lata 2020-2024

Nowe władze GUMed na lata 2020-2024

Władze GUMed kadencji 2020-2024

 
Czteroletnią kadencję rozpoczęły nowe władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Rektorem Uczelni został ponownie wybrany prof. dr hab. Marcin Gruchała,
 
którego najbliższymi współpracownikami będą:
prof. dr hab. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia, pierwszy zastępca rektora,
 prof. dr hab. Michał Markuszewski – prorektor ds. nauki, 
dr hab. Tomasz Smiatacz – prorektor ds. studenckich ,
prof. dr hab. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych
 
W kadencji 2020-2024 funkcje dziekanów sprawować będą:
 
na Wydziale Lekarskim
prof. dr hab. Radosław Owczuk
 
na Wydziale Farmaceutycznym
prof. dr hab. Wojciech Kamysz
 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
prof. dr hab. Przemysław Rutkowski
 
 
władze prodziekańskie w składzie:
 
Wydział Lekarski:
prof. dr hab. Ewa Słomińska – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr 
 
prodziekani ds. dydaktycznych:
dr hab. Maria Bieniaszewska
dr hab. Aida Kusiak, prof. uczelni
dr hab. Paweł Zagożdżon, prof. uczelni
dr hab. Kamil Chwojnicki
 
Wydział Farmaceutyczny:
dr hab. Bartosz Wielgomas – prodziekan ds. dydaktycznych, pierwszy zastępca Dziekana;
dr hab. Magdalena Prokopowicz – prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Danuta Siluk – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr
 
Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT:
prof. dr hab. Piotr Lass – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadr, pierwszy zastępca Dziekana;
prof. dr hab. Piotr Wąż – prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Agnieszka Zimmermann – prodziekan ds. jakości kształcenia i praktyk studenckich
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska – prodziekan ds. promocji i rozwoju
 
 
Dyrektorem Pierwszej Szkoły Doktorskiej pozostaje prof. dr hab. Jacek Witkowski.
 
Obowiązki kanclerza GUMed będzie sprawował mgr Marek Langowski, natomiast kwestora mgr Zbigniew Tymoszyk.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 września 2020 roku, 13:36