fbpx Nowy projekt w ramach prestiżowego Programu Horyzont 2020. | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Nowy projekt w ramach prestiżowego Programu Horyzont 2020.

Nowy projekt w ramach prestiżowego Programu Horyzont 2020.

 

Projekt pt. Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans (MINDtheGEPs)

kierowany przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską, kierownik Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed,

otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach prestiżowego Programu Horyzont 2020!

 

Projekt będzie realizowany w formule wykraczającej poza jeden wydział, w jego wdrażanie poza pracownikami MWB UG i GUMed zaangażowani będą przede wszystkim pracownicy następujących jednostek: Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi – mgr Izabela Raszczyk, Wydziału Nauk Społecznych - dr Magdalena Żadkowska i prof. UG, dr hab. Natasza Kossakowska-Berezecka oraz Wydziału Biologii i Wydziału Ekonomii. Liderem międzynarodowego konsorcjum jest Università degli Studi di Torino (Włochy), poza Uniwersytetem Gdańskim w badaniach uczestniczyć będą także następujące instytucje: National Research Council (Włochy), Institute of Technology Tralee (Irlandia), Uniwersytet Jagielloński (Polska), School of Electrical Engineering-University of Belgrade (Serbia), Fundacion para la promocion de la Innovacion, Investigacion Y Desarrollo Tecnologico en la Industria de la Automocion de Galicia (Hiszpania), Knowledge and Innovation (Włochy), Uppsala University (Szwecja), Elsevier (Holandia).

Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 200 tys. euro.

Głównym celem projektu, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, jest stworzenie w UG planu działań instytucjonalnych (Plan Równości Płci, ang. Gender Equality Plan), prowadzących do promowania równości kobiet i mężczyzn w badaniach i innowacjach. Promowanie równości płci jest jednym z priorytetów polityk UE wdrażanych przez Komisję Europejską zarówno za pomocą programu Horyzont 2020, jak i w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami badawczymi.

Projekt MINDtheGEPs jest kontynuacją realizowanego przez UG w latach 2017-2020, w ramach programu Horyzont 2020, projektu STARBIOS 2 – Structural Transformation to Attain Responsible Bioscience, koordynowanego przez prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego, Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, kierownika Zakładu Diagnostyki Molekularnej MWB UG i GUMed.

Więcej na stronie UG. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 lipca 2020 roku, 7:02