fbpx Oferta na stanowisko doktoranta w projekcie realizowanym w Zakładzie Biologii Komórki i Immunologii | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Oferta na stanowisko doktoranta w projekcie realizowanym w Zakładzie Biologii Komórki i Immunologii

Oferta na stanowisko doktoranta w projekcie realizowanym w Zakładzie Biologii Komórki i Immunologii

 

Dr hab. Marcin Okrój, prof. GUMed
Zakład Biologii Komórki i Immunologii
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
poszukuje

Doktoranta (-tkę)

do realizacji badań naukowych w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS :
„Idea uniwersalnego przeciwciała rozpoznającego komórki nowotworowe oporne na immunoterapeutyki pierwszego rzutu."


Nazwa stanowiska: doktorant


Wymagania:

Poszukujemy kandydata na stanowisko doktoranta w projekcie NCN OPUS "Idea uniwersalnego przeciwciała rozpoznającego komórki nowotworowe oporne na immunoterapeutyki pierwszego rzutu."

Wymagania formalne wobec kandydatów to ukończone studia II stopnia i dyplom magistra biologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych. Kandydat wyłoniony w konkursie wg. wytycznych NCN będzie zobligowany do przejścia niezależnego procesu rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed.

Wymogi merytoryczne: znajomość zagadnień z dziedziny immunologii ze szczególnym uwzględnieniem budowy przeciwciał oraz układu dopełniacza. Doswiadczenie w oczyszaczniu / ekspresji białek w systemach eukariotycznych, mutagenezie miejscowo-specyficznej, klonowaniu DNA oraz umiejętność prowadzenia hodowli komórek in vitro. Biegła znajomość języka angielskiego.

Mile widziane doświadczenie w hodowli hybrydom i pozyskiwaniu / selekcji przeciwciał monoklonalnych oraz konstruowaniu testów immunoenzymatycznych.

Opis zadań:

Zadania badawcze do zrealizowania w projekcie obejmują projektowanie peptydów do immunizacji zwierząt, oczyszczanie przeciwciał metodą chromatografii powinowactwa i ich analizę funkcjonalną, koordynowanie procesu tworzenia króliczych przeciwciał monoklonalnych, hodowlę komórek hybrydom, testy funkcjonalne pod kątem aktywacji układu dopełniacza, analizę cytotoksyczności wobec stabilnych linii komórek nowotworowych oraz pierwotnych hodowli komórek nowotworowych, wprowadzanie zmian w sekwencji części stałej przeciwciał, ekspresję zmodyfikownaych przeciwciał w systemach eukariotycznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 7 sierpnia 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Maksymalny okres zatrudnienia w projekcie wynosi 48 miesięcy, wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 3000 PLN /mc.

Dodatkowe informacje:

Oferty zawierające CV, listę dorobku naukowego (publikacje, udział w konferencjach) i ewentualne listy referencyjne proszę przesyłać na adres: marcin.okroj@gumed.edu.pl z dopiskiem "konkurs NCN" w tytule.
Niezbędne jest załączenie podpisanego przez Kandydata (-tkę) oświadczenia: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 lipca 2020 roku, 9:51