fbpx Uroczystość wręczenia nominacji na stanowisko profesora UG | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Uroczystość wręczenia nominacji na stanowisko profesora UG

Uroczystość wręczenia nominacji na stanowisko profesora UG

Na Uniwersytecie Gdańskim, po raz pierwszy, odbyła się uroczystość uhonorowania pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni, którzy w ostatnim czasie otrzymali stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Nowa akademicka tradycja została zapoczątkowana przez Rektora UG prof. Jerzego Piotra Gwizdałę.

Uroczystość uhonorowania profesorów Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się 25 czerwca 2020 r. w Sali Teatralnej budynku Neofilologii UG.

Z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w wydarzeniu wzięli udział:

  • dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG
  • dr hab. Joanna Nakonieczna, prof. UG
  • dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG
  • dr hab. Michał Szymański, prof. UG
  • dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG
  • dr hab. Ewelina Król, prof. UG

Serdecznie gratulujemy!

 

Nominacja na stanowisko profesora UG to znaczące wydarzenie w życiu Uczelni. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała pogratulował obecnym na uroczystości:

"Wyrażam swoje uznanie za podejmowany trud przekazywania wiedzy i umiejętności budowania kompetencji. Dziękuję za inspirowanie młodych ludzi i poszerzanie ich horyzontów myślowych, to piękna i odpowiedzialna misja. Niezwykle doceniam Państwa pracę i aktywność, która ma swoje źródło w głębokiej trosce o najwyższy poziom kształcenia i badań naukowych."

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 lipca 2020 roku, 10:21