fbpx Wybory uzupełniające do Rady Wydziału | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory uzupełniające do

Rady Wydziału

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Ilość przedstawicieli do wybrania: 2

 

Kandydatów należy zgłaszać do Wydziałowej Komisji Wyborczej do dnia 1 lipca 2020.

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms 2 lipca 2020 w godz. 08:00 – 11:00.

 

Link z zaproszeniem do Zespołu oraz informacje o kandydatach będą dostępne dla osób uprawnionych do głosowania po zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego, imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365); oddawanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams.

Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, 2 lipca 2020 odbędzie się głosowanie w drugim terminie w godz. 12:00 – 15:00 - w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie, nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborcze

dr hab. Adam Iwanicki

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 czerwca 2020 roku, 6:30