fbpx Fundacja Nauki Polskiej przyznała środki na badania związane z COVID-19 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Fundacja Nauki Polskiej przyznała środki na badania związane z COVID-19 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Fundacja Nauki Polskiej przyznała środki na badania związane z COVID-19

Nowe środki Fundacji Nauki Polskiej na badania związane z COVID-19- przyznane.
 

 

 ,

 

 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki oceny wniosków
 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19
 
 
Środki otrzymało 14 projektów badawczych, w tym dwa projekty naszych pracowników:
 
1. dr hab., prof. UG Danuta Gutowska-Owsiak
 
,
 
FIRST TEAM    1 227 500,00 zł
 
 
2. dr Alicja Chmielewska
 
,
 
 
 
 
POWROTY        199 750,00 zł
 
 
 
Serdecznie Gratulujemy!
 
 
 
 
Nabór wniosków był prowadzony od 15 kwietnia do 12 maja. Do konkursu przystąpiło 53 beneficjentów realizujących projekty w programach TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY.
Zgłaszane do konkursu zadania badawcze musiały dotyczyć bezpośrednio tematyki związanej ze zwalczaniem pandemii COVID-19, np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym.
 
Więcej informacji na stronie FNP.
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 czerwca 2020 roku, 13:16