fbpx 4 projekty w ramach konkursu NCN dofinansowane na MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

4 projekty w ramach konkursu NCN dofinansowane na MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

4 projekty w ramach konkursu NCN dofinansowane na MWB

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili 18 maja 2020 r. listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2019 r.:

  • OPUS 18 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 18 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 15 – Konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
  • PRELUDIUM BIS 1 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

Nasz Wydział uzyskał finansowanie aż 4 różnych projektów!

OPUS

Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów 
prof. dr hab. Krzysztof Liberek, kwota dofinansowania 2 450 400 zł

Idea uniwersalnego przeciwciała rozpoznającego komórki nowotworowe oporne na immunoterapeutyki pierwszego rzutu 
dr hab. Marcin Okrój
kwota dofinansowania 1 704 000 zł


 

PRELUDIUM

Rola białek szlaku ubikwityna-proteasom w degradacji transportera TAP zależnej od białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa 1
mgr Magda Wąchalska, kwota dofinansowania 139 200 zł


 

PRELUDIUM BIS

Rola i mechanizm regulacji ekspresji genów kodujących dioksygenazy w adaptacji roślin do wzrostu i rozwoju w warunkach panujących na lądzie
prof. dr hab. Ewa Łojkowska, kwota dofinansowania 532 800 zł 

 

Dodatkowo bedziemy jedną ze stron w projekcie realizowanym przez dr inż. Annę Dzimitrowicz na Politechnice Wrocławskiej:

SONATA
Zastosowanie zimnych plazm atmosferycznych generowanych w kontakcie z przepływającym roztworem do bezpośredniej degradacji antybiotyków oraz obniżenia oporności wielolekowej w środowisku naturalnym
po stronie UG projekt będzie kierowany przez Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin, kwota dofinansowania 796 404 zł

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o wynikach na stronie NCN.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 maja 2020 roku, 11:17