fbpx Aż 5 projektów MWB w zestawieniu finansowanych przez NCN badań nad wirusami i epidemiami | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Aż 5 projektów MWB w zestawieniu finansowanych przez NCN badań nad wirusami i epidemiami | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Aż 5 projektów MWB w zestawieniu finansowanych przez NCN badań nad wirusami i epidemiami

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie wykaz wybranych projektów badawczych, staży zagranicznych, stypendiów i innych działań naukowych finansowanych przez NCN, które dotyczą badań nad wirusami i epidemiami. Wśród 52 wymienionych projektów znalazło się aż 6 realizowanych w Uniwersytecie Gdańskim i aż 5 na naszym Wydziale! 

Konkurs

Tytuł polski

Imię kierownika

Nazwisko kierownika

Data podpisania

Data zakończenia

Kwota umowy w zł

SONATA BIS

Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej

Andrea

Lipińska

05.05.2015

04.01.2021

1 870 760 zł

SONATA

Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce.

Krzysztof

Łepek

23.01.2017

22.07.2020

747 040 zł

PRELUDIUM

Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B.

Anna

Czarnota

02.08.2017

01.08.2020

99 600 zł

PRELUDIUM

Analiza roli cząsteczek mikroRNA wirusa pseudowścieklizny w infekcji wirusowej przy użyciu inhibitorów RNA.

Weronika

Hoffmann

27.03.2018

26.03.2020

120 000 zł

OPUS

Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B

Katarzyna

Grzyb

02.10.2018

01.10.2021

1 410 400 zł

Pełna lista wybranych projektów na stronie Narodowego Centrum Nauki

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 maja 2020 roku, 10:48