fbpx Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP

Najlepsi studenci-wynalazcy nagrodzeni!

Jak piszą o nich: "mają głód wiedzy i poszukują nowych rozwiązań. Ci, z największą determinacją, swoje pomysły wdrażają w życie. Konkurs ten, to doskonała trampolina do kariery i okazja na zaistnienie w świecie nauki i biznesu." 

Politechnika Świętokrzyska kolejny raz nagrodziła studentów wynalazców. W X jubileuszowej edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, wyróżnienia oraz nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów. Konkurs wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. 

W tym roku na konkurs wpłynęły 144 rozwiązania z 26 uczelni. To rezultat pracy badawczo-rozwojowej zespołów składających się ze studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców. 

Nagrodę specjalną Prezes Urzędu Patentowego uzyskała: 

  • Weronika Babińska z Uniwersytetu Gdańskiego i współtwórcy dr Agata Motyka-Pomagruk, dr Anna Dzimitrowicz, dr inż. Wojciech Śledż, prof. dr hab. inż. Paweł Pohl, dr hab. inż. Piotr Jamróz, mgr. Dominika Terefinko, prof. dr hab. Ewa Łojkowska za rozwiązanie Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo.

Serdecznie gratulujemy!

team

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 lutego 2020 roku, 8:04