fbpx Publiczna obrona Pana mgr Tomasza Chamery | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Publiczna obrona Pana mgr Tomasza Chamery | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Publiczna obrona Pana mgr Tomasza Chamery

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia,
że dnia 17 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58,
w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr Tomasza Chamery

na temat:

Hsp70 reguluje aktywność dezagregazy Hsp104 w odpowiedzi drożdży Saccharomyces cerevisiae na stres”
„Hsp70 regulates the activity of Hsp104 disaggregase in the response of yeast Saccharomyces cerevisiae to stress”

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Krzysztof Liberek z Zakładu Biochemii Białek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Promotor pomocniczy:  

Pani dr Agnieszka Kłosowska z Zakładu Biochemii Białek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Recenzenci:

Pani dr hab. Róża Kucharczyk, prof. IBB z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pani prof. dr hab. Joanna Szczepanowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 stycznia 2020 roku, 9:00