fbpx Publiczna obrona Pana mgr Tomasza Chamery | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pana mgr Tomasza Chamery

Publiczna obrona Pana mgr Tomasza Chamery

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia,
że dnia 17 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58,
w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr Tomasza Chamery

na temat:

Hsp70 reguluje aktywność dezagregazy Hsp104 w odpowiedzi drożdży Saccharomyces cerevisiae na stres”
„Hsp70 regulates the activity of Hsp104 disaggregase in the response of yeast Saccharomyces cerevisiae to stress”

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Krzysztof Liberek z Zakładu Biochemii Białek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Promotor pomocniczy:  

Pani dr Agnieszka Kłosowska z Zakładu Biochemii Białek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Recenzenci:

Pani dr hab. Róża Kucharczyk, prof. IBB z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Pani prof. dr hab. Joanna Szczepanowska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53.
Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 stycznia 2020 roku, 9:00