fbpx Rekrutacja doktorantów/studentów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Rekrutacja doktorantów/studentów

Rekrutacja doktorantów/studentów

Rekrutacja : Dwóch doktorantów-studentów 

.
Wymagania:
 
1. Tytuł magistra biotechnologii, biologii, lub kierunków pokrewnych.
2. Praktyczna znajomość technik stosowanych w biologii molekularnej, biochemii oraz mikrobiologii.
Doświadczenie w izolacji aktywnych białek opiekuńczych w szczególności małych białek szoku termicznego będzie dodatkowym atutem.
Pożądana jest znajomość programów bioinformatycznych służących do rekonstrukcji sekwencji ancestralnych
3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
4. Zainteresowanie pracą badawczą, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
5. W dniu rozpoczęcia realizacji zadań kandydat powinien posiadać status doktoranta 
 
Praca w ramach projektu OPUS 17:
“Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterales”.
• Badanie mechanizmu działania małych białek szoku termicznego warunkujących tolerancję warunki stresowe. 
• Rekonstrukcja sekwencji ancestralnych małych białek szoku termicznego. Klonowanie oraz izolacja produktów zrekonstruowanych genów małych białek szoku termicznego. 
• Porównacie działania systemu dwubiałkowego z działaniem pojedynczego białka szoku termicznego.
• Sporządzanie raportów, prezentowanie uzyskanych wyników, udział w przygotowaniu.
 
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
a. CV uwzględniające wyżej wymienione oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach i stażach, itp.);
b. Dokument potwierdzający status doktoranta.
 
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”
 
Oferty prosimy składać elektronicznie na adres: krzysztof.liberek@biotech.ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości „OPUS 17”.
Termin składania ofert: 17.01.2020r.
 
Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.
Stypendystów wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu prof. dr hab. Krzysztof Liberek. Zasady konkursu określa Uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r
 
Ewentualne pytania proszę kierować do:
    prof. dr hab. Krzysztofa Libereka
    telefon: +48 58 523 63 46

 

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 stycznia 2020 roku, 13:30