fbpx Laboratorium Badawcze MWB UG i GUMed przeprowadziło szkolenia z norm ISO | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Laboratorium Badawcze MWB UG i GUMed przeprowadziło szkolenia z norm ISO | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Laboratorium Badawcze MWB UG i GUMed przeprowadziło szkolenia z norm ISO

Szkolenia z norm ISO
 
w Laboratorium Badawczo - Wdrożeniowym MWB UG i GUMed
 

 

.
Laboratorium Badawczo Wdrożeniowe Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed,
 
jedyne na Uniwersytecie Gdańskim pracujące zgodnie z systemem zarządzania jakością wg. norm ISO,
 
zorganizowało w październiku i listopadzie 2019 dwa szkolenia poświęcone ich wymaganiom.
 
Pierwsze szkolenie:
 
,,Wymagania nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02"
 
przeprowadził certyfikowany przez PCBC S.A. audytor wewnętrznego  SZL. p dr Sławomir Piliszka.
 

Szkolenie zostało zorganizowane dzięki wsparciu Inkubatora Innowacyjności 2.0

z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poprzez Centrum Transferu Technologii UG.

Program ten asystuje Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowemu MWB UG i GUMed w uzyskaniu akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Natomiast uczestnicy szkolenie mogli korzystać z przerw kawowych zapewnionych przez projekt STARBIOS2 realizowany na MWB UG i GUMed

 
Kolejne ze szkoleń dotyczyło normy ISO 14001 :
 
"Wymagania normy PN-EN ISO 14001:  2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania"
 
i odbyło się dzięki wsparciu projektu STARBIOS2 realizowanego na MWB UG i GUMed.
 
 
W obu szkoleniach udział wzięli pracownicy Laboratorium oraz doktoranci MWB UG i GUMed.
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony Laboratorium i zapoznania się z jego działalnością.
 
 
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 listopada 2019 roku, 12:34