GUMed ze statusem uczelni badawczej

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) 
został wybrany
 do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

GUMed

W pierwszym etapie do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” zostało zakwalifikowanych 20 uczelni,
które spełniły wysokie standardy badań naukowych i dydaktyki. 
W tym gronie znalazł się również Uniwersytet Gdański
.

 


30 października 2019 r. rozstrzygnięty został I program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), jeden z najważniejszych aspektów reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzonej nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazywaną Konstytucją dla Nauki. Celem programu było wyłonienie i wsparcie uczelni dążących do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będących w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Ostatecznie w I edycji programu na lata 2020-2026 znalazło się 10 polskich uczelni.

Wyniki pierwszej edycji programu w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie ogłosił 30 października 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem wiodącej pozycji Uczelni w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również stanowi impuls do konkurowania z czołowymi ośrodkami w Europie i na świecie.

W I programie IDUB znalazły się:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Gdańska
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Politechnika Warszawska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Wrocławski

 

– Gdański Uniwersytet Medyczny charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań potwierdzone wysoką kategoryzacją jednostek badawczych – mówi prof. Tomasz Bączek, prorektor ds. nauki. – O konkurencyjności Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej świadczy bez wątpienia nowoczesna infrastruktura, tworzona w oparciu o wzorce z wiodących międzynarodowych ośrodków badawczych, a także wieloletnia współpraca z renomowanymi instytucjami naukowymi o dużym potencjale dalszego rozwoju.

 

– Gratulujemy wszystkim zwycięskim uczelniom, pracownikom, władzom i studentom, a przede wszystkim Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu i Politechnice Gdańskiej. Bardzo się cieszymy, że Gdańsk znalazł się w gronie tak silnych ośrodków badawczych. To dobre perspektywy na jeszcze szerszą współpracę i wspólne projekty. Jesteśmy przekonani, ale i dumni, że jeden z najlepszych wydziałów w Polsce, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, prowadzony wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Gdański przyczynił się do tego sukcesu – podkreślił prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański znalazł się w elitarnym gronie dwudziestu najlepszych polskich uczelni zakwalifikowanych do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i jako jedna z pięciu polskich uczelni tworzymy sieć uniwersytetów europejskich. Jest to ogromnym wyróżnieniem i oznacza, że spełniamy najwyższe standardy kształcenia i badań. Otrzymamy także dodatkowe sześć milionów złotych na rozwój potencjału naukowo-badawczego. Dzięki wnikliwej analizie w ramach tego projektu poznaliśmy nasze mocne strony, ale także obszary, które należy wzmocnić. Zamierzamy te środki dobrze wykorzystać na rozwój badań, innowacyjne projekty, umiędzynarodowienie oraz rozwój kadry akademickiej i nadal będziemy realizować ambicje naszej akademickiej społeczności do dołączenia do grona uczelni badawczych. Jednocześnie bardzo dziękujemy wszystkim naszym pracownikom za trud włożony w realizację projektu – dodał Rektor UG.

 

Podczas uroczystości Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wręczył również listy gratulacyjne pozostałym 10 uczelniom z 20 zakwalifikowanych do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W tym gronie znalazł się Uniwersytet Gdański.

Uczelnie te w latach 2020–2026 będą otrzymywać corocznie zwiększoną subwencję (w wysokości 10% subwencji uzyskanej w 2019 r.). Pozostałe uczelnie, które wzięły udział w konkursie i zakwalifikowały się w pierwszym etapie, otrzymają zwiększenie subwencji w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r. na okres 2020–2026.

foto: Joanna Śliwińska/GUMed

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Październik 2019 - 08:42; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: czwartek, 31. Październik 2019 - 09:20; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega