fbpx Konkurs na stanowisko magistranta w ramach projektu NCN - Sheng 1 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko magistranta w ramach projektu NCN - Sheng 1 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko magistranta w ramach projektu NCN - Sheng 1

KONKURS NA STANOWISKO MAGISTRANTA

W RAMACH PROJEKTU NCN SHENG 1

„Opracowanie i analiza wysoce wydajnych, kompleksujących jon galu,
dwufunkcyjnych związków przeciwbakteryjnych o właściwościach fotouczulających”

kierownik projektu dr hab. Mariusz Grinholc

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii - Gdańsk,
Nazwa stanowiska: Stypendium naukowe (magistrant) (2 miejsca)


Wymagania:

1. Ukończone studia licencjackie z biotechnologii, biologii lub kierunków pokrewnych.
2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Magistrant będzie przeprowadzał badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych związków aktywowanych światłem w stosunku do bakterii z grupy ESKAPE. Ponadto, będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badań cyto- i genotoksyczności nowych związków aktywowanych światłem zarówno wobec komórek prokariotycznych jak i linii komórek eukariotycznych. Magistrant będzie odpowiedzialny za analizę czynników wirulencji bakterii z gatunku Staphylococcus aureus i/lub Pseudomonas aeruginosa. Magistrant będzie zobowiązany do regularnego opracowywania i prezentowania uzyskanych wyników na spotkaniach zespołu badawczego.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 15 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 1.04.2020
Kwota stypendium: 1000 zł/miesiąc

Termin składania ofert: 15 listopada 2019, 12:00
 

Forma składania ofert: na adres mailowy mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl z dopiskiem w tytule „konkurs Sheng”
 

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl, lub dostarczyć na adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biotechnologii, pok. 102 następujące dokumenty:
1. CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych itp.)
 

Ocena kompetencji i dorobku kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 96/2016z dnia 27 października 2016r.

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: mariusz.grinholc@biotech.ug.edu.pl

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 października 2019 roku, 11:58