fbpx Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr hab. Michała R. Szymańskiego | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr hab. Michała R. Szymańskiego | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr hab. Michała R. Szymańskiego

Dr hab. Michał R. Szymański otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości 1.5 mln euro. Badania prowadzone w ramach grantu pozwolą na zrozumienie fundamentalnych zasad naprawy ludzkiego mitochondrialnego DNA, co w przyszłości może przyczynić się do zrozumienia podstaw szeroko pojętych chorób mitochondrialnych.

Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) został przyznany w konkursie ERC Starting Grant. Tytuł projektu – Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria (Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach). Projekt będzie realizowany przez pięć lat.

Przyznanie grantu w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych to szczególne wyróżnienie. Misją ERC jest finansowanie pionierskich, przełomowych badań naukowych i jedynym kryterium oceny pomysłów jest doskonałość naukowa. Przewodnie motto grantów ERC to High risk – high gain.
MSZ

Również  dr hab. Michał R. Szymański dostał nagrodę Indywidualną I stopnia Rektora UG za uzyskanie prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badan Naukowych (ERC). Granty ERC to najbardziej rozpoznawalny system grantowy w Europie. Zdobycie tego grantu jestpotwierdzeniem doskonałości naukowej badacza. To granty indywidualne, przyznawane badaczom, którzy mają przełomowe pomysły na badania, które mogą zmienić losy nauki w danym obszarze. To granty dla wybitnych naukowców, osób uznanych w swojej dziedzinie. Grant dr hab. Michała Szymańskiego jest drugim tego typu grantem w historii Uniwersytetu Gdańskiego i siódmym w Polsce w dziedzinie Nauk o Życiu.

 

Więcej informacji o grupie na stronie: www.mrslab.ug.edu.pl

Więcej informacji o danym projekcie w języku polskim i w języku angielskim.
 

Informacje nt. grantu i badań

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 listopada 2019 roku, 9:56