fbpx Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr hab. Michała R. Szymańskiego | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr hab. Michała R. Szymańskiego

Prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla dr hab. Michała R. Szymańskiego

Dr hab. Michał R. Szymański otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w wysokości 1.5 mln euro. Badania prowadzone w ramach grantu pozwolą na zrozumienie fundamentalnych zasad naprawy ludzkiego mitochondrialnego DNA, co w przyszłości może przyczynić się do zrozumienia podstaw szeroko pojętych chorób mitochondrialnych.

Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) został przyznany w konkursie ERC Starting Grant. Tytuł projektu – Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria (Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach). Projekt będzie realizowany przez pięć lat.

Przyznanie grantu w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych to szczególne wyróżnienie. Misją ERC jest finansowanie pionierskich, przełomowych badań naukowych i jedynym kryterium oceny pomysłów jest doskonałość naukowa. Przewodnie motto grantów ERC to High risk – high gain.
MSZ

Również  dr hab. Michał R. Szymański dostał nagrodę Indywidualną I stopnia Rektora UG za uzyskanie prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badan Naukowych (ERC). Granty ERC to najbardziej rozpoznawalny system grantowy w Europie. Zdobycie tego grantu jestpotwierdzeniem doskonałości naukowej badacza. To granty indywidualne, przyznawane badaczom, którzy mają przełomowe pomysły na badania, które mogą zmienić losy nauki w danym obszarze. To granty dla wybitnych naukowców, osób uznanych w swojej dziedzinie. Grant dr hab. Michała Szymańskiego jest drugim tego typu grantem w historii Uniwersytetu Gdańskiego i siódmym w Polsce w dziedzinie Nauk o Życiu.

 

Więcej informacji o grupie na stronie: www.mrslab.ug.edu.pl

Więcej informacji o danym projekcie w języku polskim i w języku angielskim.
 

Informacje nt. grantu i badań

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 listopada 2019 roku, 9:56