dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak laureatką grantu sprzętowego Fundacji Nauki Polskiej

One Hd/ archiwum FNPFinansowanie, w kwocie ponad 900 000 złotych, zostało przyznane w ramach wewnętrznego konkursu dla zwycięzców realizujących grant FIRST Team. Umożliwi ono zakup specjalistycznej aparatury do oceny rozmiaru nanocząstek metodą NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) oraz nowoczesnego mikroskopu holotomograficznego, pozwalającego na uwidacznianie wewnętrznych struktur komórkowych w niebarwionych komórkach.

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak prowadzi zespół badawczy na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed od października 2017 roku. Realizuje projekty dotyczące immunologii człowieka, finansowane przez FNP oraz NCN. W obszarze zainteresowań grupy badawczej leży m.in. sposoby komunikacji międzykomórkowej, prezentacja antygenowa i indukcja tolerancji immunologicznej.

Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

One Hd/ archiwum FNP

fnp

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Październik 2019 - 11:25; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega Ostatnia zmiana: piątek, 4. Październik 2019 - 07:28; osoba wprowadzająca: Maria Maja Pega