fbpx KONKURS NA STANOWISKO POSTDOCA W RAMACH PROJEKTU SONATABIS | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

KONKURS NA STANOWISKO POSTDOCA W RAMACH PROJEKTU SONATABIS | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

KONKURS NA STANOWISKO POSTDOCA W RAMACH PROJEKTU SONATABIS

KONKURS NA STANOWISKO POSTDOCA W RAMACH PROJEKTU SONATABIS:

„Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów

kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej”

 

 

Nazwa jednostki: Zakład Biologii Molekularnej Wirusów, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański

 

Nazwa stanowiska: Postdoc/Asystent naukowy

 

Niezbędne wymagania:

1. Tytuł doktora nauk biologicznych, uzyskany nie wcześniej niż w październiku 2012;

2. Doświadczenie w pracy w projektach naukowych z zakresu zadań badawczych i zainteresowanie wirusologią i immunologią;

3. Motywacja w kierunku rozwoju naukowego, ambicja i kreatywność;

4. Umiejętność opieki nad studentami/magistrantami;

5. Umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim i przygotowywania doniesień zjazdowych.

 

Wymagane umiejętności (biegła znajomość):

 

1.  Hodowla komórek ssaczych;

2. Stosowanie podstawowych technik biologii molekularnej (PCR, real-time PCR, klonowanie genów, mutageneza miejscowo-specyficzna, RNAi);

3. Metody pracy z wirusami ssaczymi, w tym w warunkach zabezpieczenia BSL2;

4. Samodzielna obsługa cytometru przepływowego i analizy danych cytometrycznych;

5. Przygotowywanie preparatów do mikroskopii fluorescencyjnej konfokalnej i analiza uzyskanych obrazów;

6. Planowanie konstrukcji i konstrukcja wektorów retrowirusowych i lentiwirusowych;

7. Planowanie konstrukcji i konstrukcja mutantów herpeswirusów, w tym z zastosowaniem technologii BAC;

8. Stosowanie immunochemicznych technik detekcji białek (ELISA, Western blotting);

5. Analiza danych, wliczając opracowanie statystyczne;

 

Opis zadań:

  1. Planowanie i realizowanie pracy doświadczalnej pod kierunkiem Kierownika projektu, prowadzenie szczegółowej dokumentacji badawczej;
  2. Prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem metod biologii molekularnej, komórkowej i wirusologicznych (głównie konstrukcja stabilnych linii komórkowych, mutantów herpeswirusów, analiza szlaku prezentacji antygenów);
  3. Pisanie publikacji i doniesień zjazdowych;
  4. Opieka nad studentami/magistrantami.

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 14 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: niezwłocznie

Wynagrodzenie: 3700 PLN brutto

Termin składania ofert: 2 października 2019

Forma składania ofert: mailowo na adres Kierownika Projektu: andrea.lipinska@biotech.ug.edu.pl lub osobiście w Sekretariacie Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów, pokój 352, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk

 

Aplikacja powinna zawierać:

1. CV, z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych, publikacji, stażów badawczych, konferencji itp.);

2. Dokument potwierdzający stopień naukowy;

3. List motywacyjny, wskazujący powody aplikowania i największe osiągnięcie naukowe oraz dokumentujący, w jaki sposób aplikant spełnia wymagane kryteria;

4. Detale kontaktowe co najmniej dwóch osób umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata.

 

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie zatrudnienia dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

 

Ewentualne zapytania prosimy wysyłać na adres: andrea.lipinska@biotech.ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 września 2019 roku, 9:34