fbpx Publiczna obrona rozprawy doktorskiem mgr Agaty Motyki-Pomagruk | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiem mgr Agaty Motyki-Pomagruk

Publiczna obrona rozprawy doktorskiem mgr Agaty Motyki-Pomagruk

DziekanRada

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

zawiadamiają, że w dniu w 20 września 2019 r. (piątek) o godz. 10:00

 w Auli 042 przy ul. Antoniego Abrahama 58 w Gdańsku-Oliwie

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Agaty Motyki-Pomagruk

 

Tytuł rozprawy:

„Charakterystyka genotypowa i fenotypowa bakterii z gatunku Dickeya solani oraz opracowanie nowatorskich metod ochrony roślin przed patogenami bakteryjnymi”

ang. Genotypic and phenotypic characterization of bacteria from Dickeya solani species and development of novel control methods against phytopathogens”

 

Promotor:

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Katedra Biotechnologii, Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin

Promotor pomocniczy:

Dr inż. Wojciech Śledź

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Katedra Biotechnologii, Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin

Kopromotor:

Prof. Alessio Mengoni

University of Florence, Italy, Department of Biology

Recenzenci:

Dr hab. Monika Janczarek, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii

Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska 

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii 

Jednocześnie informujemy, że egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajdują się w Dziekanacie Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58 oraz w Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UG w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 53.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 września 2019 roku, 10:41