fbpx CTT przyznało dofinansowanie do projektu pracowników MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

CTT przyznało dofinansowanie do projektu pracowników MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

CTT przyznało dofinansowanie do projektu pracowników MWB

 
 
 
Komitet Inwestycyjny Projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 przyznał dofinansowanie na prowadzenie
 
prac przedwdrożeniowych w wysokości 30 750,00 zł brutto.  
 
Realizacja Projektu jest koordynowana przez CTT UG.
 

 

.
 
W związku z ogłoszeniem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
programu Inkubator Innowacyjności 2.0 oraz uzyskaniem dofinansowania w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0,
 

Zespół Naukowy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii w składzie: prof. Ewa Łojkowska, mgr Agata

Motyka-Pomagruk, mgr Weronika Babińska, dr inż. Wojciech Śledź  
 
otrzymał wsparcie finansowe na prowadzone prace przedwdrożeniowe.
 
Zgodnie z wymogami programu decyzję o przyznaniu środków na realizację prac przedwdrożeniowych
 
zatwierdzi Komitet Inwestycyjny (RI) składający się z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.
 
Nabór dotyczył projektów o wysokim poziomie gotowości technologicznej.
 
GRATULUJEMY!
 
 
Projekt ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr MNiSW/2019/169/DIR
 
w oparciu o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 
„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”. 
 
Prace przedwdrożeniowe będą prowadzone w zakresie projektu naukowego:
 
 "Sposób przygotowania materiału roślinnego oraz sposób wykrywania i identyfikacji bakterii z gatunku
 
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pectobacterium atrosepticum oraz bakterii z rodzaju Dickeya spp.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 lipca 2019 roku, 14:24