fbpx Wyniki konkursu CTT UG "W drodze na EUROBIOTECH 2019" | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wyniki konkursu CTT UG "W drodze na EUROBIOTECH 2019" | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wyniki konkursu CTT UG "W drodze na EUROBIOTECH 2019"

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego ogłosiło wyniki konkursu pt: "w drodze na EUROBIOTECH 2019"

Na MWB UG i GUMed mamy trzech laureatów:

1. dr hab. Robert Czajkowski, prof. UG

.

Komisja Konkursowa przyznała nagrodę w postaci sfinansowania udziału w Kongresie EUROBIOTECH 2019

za złożony abstrakt naukowy pt.: "Innovative mixture of beneficial microorganism, developed to protect potato tubers against soft rot in storage" 

Współautorami są:

dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG, dr Dotora Krzyżanowska, dr Joanna Siwińska, dr Marta Krychowiak-Maśnicka, mgr. Tomasz Maciąg

2. dr Katarzyna Grzyb

.

za abstrakt pt.: "Chimeric Hepatitis B/Hepatitis C virus like particles as a potential bivalent vaccine against viral hepatitis"

3. dr Łukasz Rąbalski

za abstrakt pt.: "Polish isolate of baculovirus LdMNPV-BNP activate cover infection increasing speed of kill of susceptible forest pest."

 

Decyzja Komisji została udostępniona na stronie internetowej: https://ctt.ug.edu.pl/?p=15413

 

 

GRATULUJEMY!!!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 lipca 2019 roku, 14:08