Pracownicy MWB UG i GUMed otrzymali decyzję o udzieleniu patentu. | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Pracownicy MWB UG i GUMed otrzymali decyzję o udzieleniu patentu.

Urząd patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek:

Sposób ochrony roślin przed bakteriami,

którego twórcami są prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dr Wojciech Śledź, dr hab. Bogdan Banecki, prof. UG oraz mgr Emilia Łoś


Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie kofeiny jako środka do ochrony roślin przed bakteriami

takimi jak Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Dickeya spp.,

Pectobacterium atrosepticum, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, Pseudomonas syringae pv. tomato, Ralstonia solanacearum,

Xanthomonas campestris pv. campestris (Xanthomonas campestris), oraz sposób ochrony roślin,

sposób otrzymywania środka do ochrony roślin w rolnictwie a także do spowolnienia kiełkowania bulw ziemniaka

przeznaczonych na konsumpcję podczas ich okresu przechowywania.

 

 

GRATULUJEMY!!!!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 10:05