fbpx Nagroda PAN dla mgr inż. Andrzeja Dubiela | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Jesteś tutaj

Nagroda PAN dla mgr inż. Andrzeja Dubiela

Nagroda PAN dla mgr inż. Andrzeja Dubiela

Postanowieniem Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku
 
LAUREATEM Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2018 r.
 
w kategorii nauk biologicznych i rolniczych został:
 

 

ad
 
 
mgr inż. Andrzej Dubiel MWB- Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny za publikację:
 
ClpAP protease is a universal factor that activates the parDE toxin-antitoxin system from a broad host range RK2 plasmid, SCIENTIFIC REPORTS 2018
 
 
 

Jego praca dotyczy regulacji aktywności systemu toksyna-antytoksyna (TA) parDE plazmidu RK2, w różnych gatunkach bakterii.

Prowadzone badania były szczególnie istotne ze względu na fakt, aktywności systemu parDE w zapewnianiu stabilnego utrzymania plazmidu w komórce bakterii.

System TA może być bowiem wykorzystany zarówno jako potencjalny cel w walce z lekoopornością bakterii wynikającej z obecności plazmidu w komórce, jak również jako narzędzie w projektach o charakterze aplikacyjnym.

Wyniki opublikowane w mojej pracy świadczą o tym iż to proteaza ClpAP jest czynnikiem aktywującym działanie toksyny ParE na cel komórkowy, poprzez degradowanie antytoksyny ParD.

Wykazałem również że mechanizm aktywacji jest uniwersalny w różnych szczepach bakterii, przez co wysoko prawdopodobne wydaje się, że szczepy patogenne również mogą aktywować system parDE w ten sam sposób.

Uzyskane wyniki dostarczają wiedzy na temat mechanizmów regulacji aktywności systemów TA, mają duży potencjał aby zostać wykorzystane  w badaniach aplikacyjnych związanych zwłaszcza z opracowaniem nowych strategii walki z drobnoustrojami patogennymi.

 


Sam o sobie:

W 2011 roku ukończyłem Wydział Chemii na Politechnice Wrocławskiej kierunku Biotechnologia, specjalizacja Biologia Molekularna i Biokataliza.

Pracę magisterską wykonywałem w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, w  Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów pod opieką dr Anny Pawlik.

W 2012 roku rozpocząłem studia doktoranckie na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG&GUMed w katedrze Biologii Molekularnej i Komórkowej, laboratorium Biologii Molekularnej pod opieką prof. Igora Koniecznego i dr Katarzyny Węgrzyn.

Od 2018 pracuje w zespole dr Michała Szymańskiego w nowo powstałym Laboratorium Biologii Strukturalnej.

W międzyczasie przygotowuję rozprawę doktorska o tytule:

Proteaza ClpAP jako czynnik kontrolujący aktywację systemu toksyna-antytoksyna parDE plazmidu RK2

Ponadto, uwielbiam spędzać aktywnie czas:

-sport: piłka nożna, siatkówka , piłka ręczna i siłownia

-podróże piesze(wycieczki górskie) i rowerowe

-z mniej aktywnych rzeczy to książka i film, głównie: Sci-fi, fantastyka i fantazy. Mój idol Rick z „Rick and Morty” 

 

 
 

 


Wyróżnienie otrzymała również:

AM

mgr Agata Motyka-Pomagruk MWB- Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 
 
GRATULUJEMY!!!
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 czerwca 2019 roku, 14:17