fbpx Wyniki konkursu SHENG 1 na projekty z finansowaniem NCN | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wyniki konkursu SHENG 1 na projekty z finansowaniem NCN | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wyniki konkursu SHENG 1 na projekty z finansowaniem NCN

 
 
Projekty UG z finansowaniem NCN w ramach konkursu SHENG 1
 

 

 
 Narodowe Centrum Nauki przedstawilo listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN
 
SHENG 1 na polsko-chińskie projekty badawcze.
 
 
Uniwersytet Gdański zdobył cztery projekty.
 
Dwa z nich realizowane będą na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii. Będą to:
 
 
 
.
 
 
„Opracowanie i analiza wysoce wydajnych, kompleksujących jon galu,
 
dwufunkcyjnych związków przeciwbakteryjnych o właściwościach fotouczulających”
 
– kierownik projektu: dr hab. Mariusz Stanisław Grinholc
 
z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (przyznane środki: 1 752 800 zł)
 
 
 
 
.
 
 
 
„Specyficzność substratowa LPCATów z fotosyntetyzujących glonów jednokomórkowych akumulujących oleje,
 
w reakcjach do przodu i do tyłu oraz charakterystyka ich funkcji w edycji grup acylowych fosfatydylocholiny”
 
– kierownik projektu: prof. dr hab. Antoni Banaś
 
z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (przyznane środki: 1 347 200 zł)
 
 
 
GRATULUJEMY!!!
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 maja 2019 roku, 10:57