fbpx MNiSW przyznało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

MNiSW przyznało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

MNiSW przyznało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

przyznało stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.


 

Stypendia przyznawane są na rok akademicki.

Wysokość stypendium wynosi 15 000 zł dla studentów i 25 000 zł dla doktorantów. 

 

Na naszym Wydziale wyróżnione zostały dwie osoby:

 Adrian Szczepaniak - student I roku studiów drugiego stopnia na kierunku "biotechnologia",

 Weronika Babińska - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku "biotechnologia".

Gratulujemy!

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 stycznia 2019 roku, 9:40