fbpx dr Michał Szymański laureatem grantu EMBO | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

dr Michał Szymański laureatem grantu EMBO | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

dr Michał Szymański laureatem grantu EMBO

Dr Michał R. Szymański laureatem grantu EMBO

 prestiżowego grantu Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization) – EMBO Installation Grants.

Granty te są przyznawane młodym wybitnym naukowcom na założenie innowacyjnego laboratorium badawczego.

 


 

.

 

W tegorocznej edycji laureatami EMBO Installation Grants zostało 10 młodych wybitnych naukowców z Czech, Portugalii i Turcji. Wśrów nich znalazło się trzech Polaków. 

Laureaci otrzymują granty w wysokości 50 tys. euro rocznie od 3 do maksymalnie 5 lat w celu wsparcia utworzenia niezależnej grupy badawczej i prowadzenia innowacyjnych badań.

Grupa badawcza, kierowana przez dra Szymańskiego, będzie się zajmowała badaniami nad mechanizmami naprawy mitochondrialnego DNA u ludzi. 

- Uszkodzenia mitochondrialnego DNA powodujące mutacje, przyczyniają się do dysfunkcji mitochondriów, co jest związane nie tylko z procesami starzenia, ale także z wieloma zespołami chorobowymi o złożonej etiologii, takimi jak choroby nowotworowe i metaboliczne (w tym cukrzyca) oraz choroby neurodegeneracyjne (np. choroba Alzheimera) – tłumaczy dr Michał R. Szymański.

Badania te mogą w przyszłości przyczynić się do skuteczniejszego rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych czy neurodegeneracyjnych.  

EMBO Installation Grant wspiera nie tylko założenie innowacyjnego laboratorium na Uniwersytecie Gdańskim, ale również wszystkie projekty badawcze, w które angażują się członkowie grupy dra Michała Szymańskiego.

GRATULUJEMY!!!

Więcej informacji o przyznanym grancie w linku:

https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/81058/dr_michal_r_szymanski_zostal_laureatem_grantu_embo

http://embo.org/funding-awards/installation-grants?fbclid=IwAR2eeQFP5d4Y791DOPg0fFGXqO0tQAD-aydQAWO9q387XvA_PYnthzbOKhc

 


 

Dr Michał R. Szymański ukończył studia w dziedzinie biochemii i biofizyki na University of Houston w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku.

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora biochemii i biologii molekularnej na University of Texas. W tym samym roku otrzymał prestiżowe stypendium (Jeane B. Kempner Postdoctoral Fellowship), dzięki któremu kontynuował badania na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej oraz Wydziale Farmakologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Teksańskiego.

Badania te przyczyniły się do zrozumienia mechanizmów replikacji i naprawy DNA u bakterii, strukturalnych podstaw replikacji ludzkiego mitochondrialnego DNA oraz zrozumienia przyczyn toksyczności i powikłań związanych ze stosowaniem leków antywirusowych.

W październiku 2017 roku, jako laureat grantów POLONEZ Narodowego Centrum Nauki oraz FIRST TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, rozpoczął pracę jako adiunkt w Zespole Laboratoriów Specjalistycznych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Obecnie jest kierownikiem Pracowni Biologii Strukturalnej.

Laboratorium i grupa badawcza, którą kieruje dr Szymański, koncentruje się na badaniu struktury enzymów odpowiedzialnych za replikacje i naprawę materiału genetycznego zarówno w komórkach ludzkich, jak również u wirusów i bakterii. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 grudnia 2018 roku, 9:12