prof. Michał Obuchowski, dr hab. Krzysztof Hinc otrzymali decyzję o udzieleniu patentu. | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

prof. Michał Obuchowski, dr hab. Krzysztof Hinc otrzymali decyzję o udzieleniu patentu.

 
 
Kolejny patent europejski dla pracowników MWB

  
                             .       .
 
Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek
„Oral vaccine containing the Bacillus subtilis spores and its application to immunise against Helicobacter pylori”
którego twórcami są:
 
prof. Michał Obuchowskidr hab. Krzysztof Hinc
z Zakładu Bakteriologii Molekularnej MWB UG i  GUMed
oraz
prof. Ezio Ricca z Uniwersytetu w Neapolu.
 
 
 
Proponowane rozwiązanie ma wysoki potencjał do zastosowania terapeutycznego jako lek u osób już zakażonych H. pylori.
Szczepionka może być ciekawym rozwiązaniem na współczesnym rynku farmakologicznym.
 
 
GRATULUJEMY!!!
 
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 listopada 2018 roku, 13:07