Zarząd Województwa Pomorskiego- nabór wniosków o przyznanie stypendiów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zarząd Województwa Pomorskiego- nabór wniosków o przyznanie stypendiów

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów

za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla studentów na rok akademicki 2018/2019,

którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego.

Gorąco zachęcamy studentów, którzy spełniają warunki Regulaminu,

do aplikowania o stypendium do dnia 24 października 2018 roku.
 
 

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie https://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow
 
 
Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe. Stypendia przyznawane są na podstawie rokrocznie uchwalanego przez Sejmik Województwa Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego.
 
 
W roku akademickim 2018/2019 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i przyznawane jest Studentowi:
 
1. Na okres do 9 miesięcy.
 
2. Posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku.
 
3. Za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe.
 
4. Kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne).
 
5. Mieszkańcowi województwa pomorskiego.
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 października 2018 roku, 12:17