Zdjęcia - inauguracja roku akademickiego 2018/2019 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed