Spotkanie Komitetu Sterującego STARBIOS2 na MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Spotkanie Komitetu Sterującego STARBIOS2 na MWB

W dniach 3 – 4 września 2018 roku na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed odbyło się spotkanie komitetu sterującego projektu STARBIOS2, w którym udział wzięli przedstawiciele 11 instytucji partnerskich z Europy, Brazylii, RPA i USA. Uczestników obrad powitali kierownik gdańskiego zespołu projektu prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, w imieniu władz UG Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski oraz gospodarz spotkania dziekan MWB UGiGUMed prof. dr hab. Igor Konieczny.

Pierwszego dnia przedstawiciele 6 naukowych instytucji partnerskich STARBIOS2 (Uniwersytet Tor Vergata, Rzym, Włochy; Uniwersytet Primorska, Słowenia; Uniwersytet z Bremy, Niemcy; Uniwersytet z Oxfordu, UK; Agrobioinstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology, Bułgaria; Uniwersytet Gdański) zaprezentowali zrealizowane do tej pory działania oraz wysłuchano prezentacji instytucji wspierających: Laboratory of Citizenship Sciences, Włochy; Uniwersytet z Uppsali, Szwecja; Uniwersytet Maryland, USA. W dyskusjach uczestniczyli także przedstawiciele partnerów z ICGEB z RPA oraz Fundacji Osvaldo Cruz z Brazylii. Drugi dzień obrad miał charakter warsztatowej sesji mającej na celu wzajemne uczenie się od Partnerów oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk. Wszelkie doświadczenia z wdrażanych przez Partnerów działań posłużą docelowo do wypracowania modelu wprowadzania zmian w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI) w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych.

Uczestnicy spotkania zwiedzili także nowoczesny budynek i laboratoria MWB przy ul. Abrahama 58 oraz udali się na krótką wycieczkę z przewodnikiem po Gdańsku. Po dwudniowych obradach przedstawiciele instytucji partnerskich konsorcjum STARBIOS2 wzięli udział w XXIV Letniej Szkole Biotechnologii w Sobieszewie, poświęconej w całości zagadnieniom odpowiedzialnej nauki i innowacji (RRI).

 

http://www.starbios.ug.edu.pl/2018/09/13/spotkanie-komitetu-sterujacego-starbios2-na-ug/

1234567
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 września 2018 roku, 9:50