Stypendium dla Magistranta w Wirusologii molekularnej w ramach programu POWROTY FNP | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Stypendium dla Magistranta w Wirusologii molekularnej w ramach programu POWROTY FNP

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska:

Magistrant

Dziedzina:

Wirusologia molekularna

Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium):

Stypendium

Liczba ofert pracy: 

1

Kwota wynagrodzenia/stypendium („X0 000 PLN pełne koszty wynagrodzenia, tj. orientacyjna kwota wynagrodzenia netto to X 000 PLN”):

Stypendium 1500 zł/ miesiąc przez 12 miesięcy
(styczeń-grudzień 2019)

Data rozpoczęcia pracy: 

01 stycznia 2019

Okres zatrudnienia:

12 miesięcy

Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto):

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Gdańsk

Kierownik/kierowniczka projektu:

Dr Alicja Chmielewska

Tytuł projektu:

Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitroin vivo

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Projekt ma na celu zbadanie wpływu błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) na infekcję wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) i zapalenia wątroby typu C (HCV). Białka IFITM są intensywnie badane od 2009 roku, kiedy to odkryto ich przeciwwirusowe właściwości w modelu wirusa grypy. Mają unikalny sposób działania (blokowanie wnikania wirusa do komórki), a ich aktywność ma uniwersalny charakter (hamowanie wielu wirusów, np. HCV, HIV, Ebola, ZIKA). Badania przyczynią się do zrozumienia machanizmu działania białek IFITM i wyjaśnienia, czy w przyszłości białka IFITM mogą być podstawą opracowania nowych terapii przeciwwirusowych.

Zadania badawcze:

1.Prowadzenie prac eksperymentalnych pod nadzorem kierownika projektu. Konstrukcja wektorów wirusowych, prace z użyciem technik hodowli linii komórkowych, klonowanie molekularne, techniki wirusologii molekularnej.

2.Do zadań magistranta oprócz pracy badawczej będzie należało przygotowywanie sprawozdań, opracowywanie wyników badań, prezentowanie wyników na seminariach.

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym w mowie i w piśmie

2.Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych

3.Kandydat w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie powinien posiadać status studenta biotechnologii lub kierunku pokrewnego

4.Dodatkowym, acz niekoniecznym atutem będzie doświadczenie w pracy eksperymentalnej, szczególnie z hodowlami komórkowymi, technikami inżynierii genetycznej lub technikami detekcji i analizy białek.

Lista wymaganych dokumentów:

1.CV
2.List motywacyjny
3.Mile widziany list referencyjny
4.Kopia dokumentu potwierdzającego status studenta – dostarczona przez wybranego kandydata po procesie rekrutacji

Oferujemy:

1.Pracę naukową przy użyciu nowoczesnych technik badawczych wirusologii molekularnej
2.Pracę w międzynarodowym projekcie badawczym
3.Wparcie finansowe w postaci stypendium

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

alicja.chmielewska@biotech.ug.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

15 października 2018

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 października 2018 roku, 7:49