Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Dziekan i Rada
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

mają zaszczyt zaprosić na

Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019

Uroczystość odbędzie się 3 października 2018 roku o godz. 1200
w Auli 042 w Gdańsku-Oliwie przy ul. Antoniego Abrahama 58

       


Program Inauguracji

 • Hymn Państwowy – Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wystąpienie inauguracyjne Dziekana prof. dr hab. Igora Koniecznego
 • Wystąpienia zaproszonych gości  
 • Immatrykulacja studentów i doktorantów
 • Promocja doktorska
 • Gaude Mater Polonia – Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wręczenie Nagród J.M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pracownikom Wydziału
 • Wręczenie Listów gratulacyjnych wyróżniającym się studentom
 • Wykład inauguracyjny im. Prof. Karola Taylora
              Prof. dr hab. Ewa Bartnik Instytut Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN pt.  „Człowiek 2.0
 • Gaudeamus igitur – Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
 • Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyr. Prof. dr hab. Marcina Tomczaka

 


Ewa Bartnik

bartnik

Genetyk, profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Zajmuje się badaniami chorób mitochondrialnych. Popularyzator nauki (nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego i nagroda Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych). Stypendystka Fundacji Alexander von Humboldt w Kolonii w latach 1986-1988. W latach 2006-2009 Członek Science Expert Grup PISA, 2010-2017 członek Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO, od 2015 r. Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 września 2018 roku, 12:57