Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS14, 2017/27/B/NZ6/01403

„Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B”

Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(MWB UG i GUMed)


Oczekiwania wobec Kandydatów:

1.     Tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
2.     W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat będzie doktorantem w ramach Studiów Doktoranckich realizowanych przy MWB UG i GUMed.
3.     Doświadczenie w zakresie technik stosowanych w biologii molekularnej, biochemii i immunologii.
4.     Dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w pracy z eukariotycznymi systemami ekspresji genów, ludzkimi liniami komórkowymi oraz wirusami należącymi do drugiej i trzeciej kategorii zagrożenia (BSL2 i 3).
5.     Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
6.     Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć.
7.     Zdolność do samodzielnego planowania i wykonywania doświadczeń.
8.     Pracowitość i determinacja w prowadzeniu doświadczeń.

Opis zadań:

Stypendysta dołączy do zespołu kierowanego przez dr Katarzynę Grzyb realizującą projekt pt. ”Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B”. Tematyka pracy obejmować będzie badania nad biwalentną szczepionką przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B i C opartą na chimerycznych cząstkach wirusopodobnych.

Termin składania ofert: 15 września 2018, 16:00

Forma składania ofert: pocztą

Warunki zatrudnienia:

  • Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
  • Kwota stypendium to 4000 PLN/miesiąc (brutto)
  • Data rozpoczęcia pracy: 02.10.2018

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie CV (wraz z kontaktem do osób mogących potwierdzić doświadczenie laboratoryjne kandydata) oraz listu motywacyjnego na adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Zakład Biologii Molekularnej Wirusów, z dopiskiem „Doktorant-OPUS14 Katarzyna Grzyb”. Do aplikacji proszę dołączyć podpisane przez Kandydata oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail z dr Katarzyną Grzyb (katarzyna.grzyb@biotech.ug.edu.pl)


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Sączewska
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 sierpnia 2018 roku, 10:37