dr Agnieszka Kłosowska nagrodzona przez Premiera RP | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

dr Agnieszka Kłosowska nagrodzona przez Premiera RP

Uprzejmie informujemy, iż dr Agnieszka Kłosowska została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską "Mechanizm współdziałania białek Hsp70 i Hsp104 w procesie reaktywacji zagregowanych białek”.

Premier wyłonił Laureatów nagród przyznanych za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Obwieszczenia i reszta laureatów

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

dyplom

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 lipca 2018 roku, 19:12