Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej

 

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE

Finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 14

"Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo."

w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(MWB UG i GUMed)

 


 

Wymagania wobec kandydatów:

1) tytuł magistra biologii, biotechnologii lub dziedzin pokrewnych,
2) w chwili rozpoczęcia realizacji zadań będzie uczestnikiem studium doktoranckiego realizowanego przy MWB UG i GUMed,
3) doświadczenie w pracy z bakteriami oraz na liniach komórek eukariotycznych,
4) doświadczenie w posługiwaniu się technikami biologii molekularnej,
5) dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień z zakresu fotochemii, fotobiologii,
6) umiejętność publicznego prezentowania wyników naukowych w języku angielskim,
7) samodzielność i wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • list motywacyjny
  • potwierdzenie uzyskania tytułu magistra,
  • list rekomendacyjny od opiekuna naukowego
  • deklaracja o przetwarzaniu danych osobowych „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowcyh w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki( Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 roku.

Oferujemy:

Pracę badawczą w zespole realizującym projekt pt: "Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo", kierowanym przez dr Joannę Nakonieczną. Stypendysta będzie realizował projekt doktorski pod bezpośrednią opieką Pani doktor.

Oferta stypendialna (2500 zł/m-c) dotyczy okresu 36 m-cy, począwszy od 1 października 2018 roku. Proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: joanna.nakonieczna@biotech.ug.edu.pl do dnia 15 lipca 2018r.

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Rektora UG.

Informacje o grupie badawczej.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Monika Sączewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 czerwca 2018 roku, 7:31