Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE Pracownia Biologii Molekularnej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE Pracownia Biologii Molekularnej

Konkurs o  STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONATA13, 2017/26/D/NZ1/00239

Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksów nukleoproteinowych plazmidowych białek Rep i ssDNA rejonu DUE origin

w Pracowni Biologii Molekularnej
na
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(MWB UG i GUMed)


Oczekiwania wobec kandydatów są następujące:

1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
2. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem w ramach Studiów Doktoranckich realizowanych przy MWB UG i GUMed.
3. Posiada doświadczenie w zakresie technik biochemii i biologii molekularnej bakterii.
4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przeprowadzaniu mutagenezy miejscowo-specyficznej, oczyszczaniu białek, w szczególności białek replikacyjnych oraz znajomość technik umożliwiających badanie tworzenia kompleksów nukleoproteinowych (powierzchniowy rezonans plazmonowy, test opóźnienia migracji prążka w żelu) i aktywności białek replikacyjnych (np. test aktywacji helikazy)
5. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć
7. Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.

Opis zadań

Stypendysta dołączy do zespołu realizującego projekt „Analiza strukturalno-funkcjonalna kompleksów nukleoproteinowych plazmidowych białek Rep i ssDNA rejonu DUE origin” pod kierownictwem dr Katarzyny Węgrzyn. Projekt realizowany jest w Pracowni Biologii Molekularnej. Tematyka pracy obejmować będzie 1) identyfikację domeny/domen oraz aminokwasów białek Rep zaangażowanych w oddziaływanie z ssDNA DUE,  2) uzyskanie struktury kompleksów nukleoproteinowych Rep-ssDNA oraz 3) analizę fenotypową mutantów białek Rep defektywnych w oddziaływaniu z ssDNA DUE.

Stypendysta-doktorant będzie wykonywać projekt doktorski pod opieką dr Katarzyny Węgrzyn w ramach projektu NCN SONATA 13.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 30 miesięcy
Kwota stypendium: 3000 zł/miesiąc (dodatkowo kandydat ma szansę na otrzymanie stypendium doktoranckiego z UG).

Termin składania ofert: do 30 czerwca 2018

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018

Aplikacja powinna zawierać:

  • życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
  • list motywacyjny
  • dyplom uzyskania tytuł magistra (potwierdzona kserokopia);
  • Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
  • List rekomendacyjny od opiekuna naukowego/promotora/dotychczasowego pracodawcy
  • Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiście kompletnych wniosków pod adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej pok. 202, z dopiskiem „Doktorant-SONATA13-Pracownia Biologii Molekularnej”

Stypendystów wyłoni komisja powołana przez Rektora UG.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail z dr Katarzyną Węgrzyn katarzyna.wegrzyn@biotech.ug.edu.pl

Informacje o grupie badawczej.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 czerwca 2018 roku, 13:58