Sukcesy naukowców z MWB w konkursach NCN (Opus) | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Sukcesy naukowców z MWB w konkursach NCN (Opus)

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2017 r. Wśród wniosków wyróżnionych są projekty z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

W ramach konkursu OPUS (na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) finansowanie otrzymali :

  • dr hab. Patrycja Koszałka 'Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazy) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego', wysokość finansowania 1 286 240 PLN
     
  • dr hab. Rafal Sądej `Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi - znaczenie prognostyczne`, wysokość finansowania 1 499 200 PLN
     
  • dr Katarzyna Grzyb 'Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B', wysokość finansowania 1 410 400 PLN
     
  • dr Joanna Nakonieczna 'Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo', wysokość finansowania 949 300 PLN

Serdecznie gratulujemy!

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 maja 2018 roku, 8:19