MWB wśród liderów polskich wynalazców | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

MWB wśród liderów polskich wynalazców

Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu wśród najbardziej aktywnych ośrodków zgłaszających wynalazki do Europejskiego Urzędu Patentowego w 2017 roku. Nasz Wydział mocno się do tego przyczynił, liczbą zgłoszonych patentów w tym że roku!

Jak podaje Europejski Urząd Patentowy, polską działalność patentową napędzały przede wszystkim ośrodki badawcze i akademickie. Bardzo wysokie miejsce Uniwersytetu Gdańskiego jest wynikiem wielu działań, wzmacniających współpracę nauki z gospodarką, co utrwala pozycję uczelni wśród liderów innowacyjności. 7 marca) 2018 r. w Brukseli odbyła się doroczna podsumowująca konferencja EPO.

W polskim rankingu liderów zgłaszających wynalazki do EPO na pierwszym miejscu znalazła się firma Synthos z 12 zgłoszeniami patentpatentowymi. Ale w odróżnieniu od większości państw europejskich polską  działalność patentową w 2017 napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe. Aż cztery z siedmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Drugim najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO (7 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie producent samolotów Flaris (6 zgłoszeń), Uniwersytet Gdański (6, w tym 2 zgłoszenia pochodzące z MWB), Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (6) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (5).

Uniwersytet Gdański w 2017 roku zgłosił łącznie 14 wynalazków, z czego 8 do Urzędu Patentowego RP oraz 6 do Europejskiego Urzędu Patentowego, większość z obszaru technologii medycznych.

Wynalazki zgłoszone do EPO (fazy krajowe) w 2017 roku przez Uniwersytet Gdański jak MWB:

  1. Immunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/lub HBV 
    ang. Immunogenic vaccine against HCV and/or HBV virus 
    Współtwórcy: Katarzyn Grzyb; Anna Czarnota (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed); jednostka zgłaszająca/uprawniona: Uniwersytet Gdański
  2. Sposób wykorzystujący spektrometrię mas MALDI-TOF do detekcji wariantów genetycznych kodów kreskowych oraz jej zastosowanie 
    ang. A method using iPLEX and  MALDI-TOF mass spectrometry to detect variants of genetic barcodes and its application 
    Współtwórcy: Agnieszka Bernat-Wojtowska; Pierre Savatier (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed); jednostka zgłaszająca/uprawniona: Uniwersytet Gdański

Jak patentować w UG – przeczytaj na www.ctt.ug.edu.pl

Więcej na: Strona UG

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 marca 2018 roku, 7:44