Nagrody JM Rektora GUMed dla pracowników i studentów MWB | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Nagrody JM Rektora GUMed dla pracowników i studentów MWB

Obchodzony na Gdańskim Uniwersytecie Gdańskim Dzień Wykładu, który obył się 14 grudnia 2017 r., już tradycyjnie był połączony z wręczeniem nagród Rektora pracownikom GUMed za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne w roku 2016. Okolicznościowy wykład pt. Wady wrodzone człowieka w sztuce i w przesądach wygłosił prof. dr hab. Janusz Limon, prezes Gdańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy w 2017 r.

Mamy ogromną przyjemność podzielić się informacją iż laureatami nagród z ramienia MWB zostali:

  •   nagrody zespołowa I stopnia Rektora GUMed

za badania nad rolą układu dopełniacza w progresji nowotworów, immunoterapii i schorzeniach autoimmunologicznych,
     - dla dr hab. Marcin Okrój oraz dr n. biol. Grzegorz Stasiłojć

za badania nad rolą sygnalizacji molekularnej mikrośrodowiska guza jako czynnikiem prognostycznym w nowotworze piersi, 
     - dla Mgr Dominika Czaplińska, mgr Łukasz Turczyk, mgr Magdalena Mieszkowska, mgr Dominika Piasecka,
mgr Kamil Mieczkowski, dr hab. Rafał Sądej, prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski, dr Kamila Kitowska,
dr hab. Anna J. Żaczek,
prof. dr hab. Wojciech Biernat, dr Anna Supernat

                       

  •    nagrody zespołowa II stopnia Rektora GUMed 

za badania nad rolą białka CD73 w progresji czerniaka, ze szczególnym uwzględnieniem angiogenezy nowotworowej, 
       - dla dr hab. Patrycja Koszałka, prof. dr hab. Jacek Bigda, prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski,
dr Grzegorz Stasiłojć,
med. Marcin Stanisławowski, dr hab. med. Piotr Wierzbicki, dr Monika Gołuńska,
mgr Anna Pryszlak, mgr Justyna Kolasa, mgr Aleksandra Urban, mgr Marceli Majewski

 

Serdecznie gratulujemy - życzymy kolejnych sukcesów !! 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 stycznia 2018 roku, 12:34