TEAM dla prof. dr hab. Jarosława Marszałka | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

TEAM dla prof. dr hab. Jarosława Marszałka

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkursy w programach TEAM. 

Do czwartego konkursu w programie TEAM złożono 47 wniosków. Finansowanie, w łącznej wysokości prawie 37 mln zł otrzyma 11 projektów w tym projekt „Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne konsekwencje” pod kierownictwem prof. dr hab. Jarosław Marszałek! O dofinasowaniu w wysokości 3 456 130 zł!

Serdecznie gratulujemy!!

Nagrodzeni badacze będą prowadzić swoje projekty we współpracy z łącznie 23 naukowymi partnerami zagranicznymi, 6 polskimi partnerami naukowymi oraz 3 partnerami gospodarczymi z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 50 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad50 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Pełna lista grantobiorców TEAM (konkurs 4/2017)

Finansowanie w programach TEAM zostało przyznane na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

O TEAM (konkurs 4/2017)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 lutego 2018 roku, 11:01