Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu First Team | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach projektu First Team

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA (2 stanowiska)

w Pracowni Biologii Strukturalnej Zespołu Laboratoriów Specjalistycznych na 

Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Stanowisko jest finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu First Team, „Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies”.

 

Oczekiwania wobec kandydata są następujące:

1. Tytuł magistra biotechnologii, biochemii, chemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej

2. Kwalifikacje umożliwiające podjęcie studiów doktoranckich w Polsce

3. Doświadczenie w zakresie biologii molekularnej, biochemii białka, biologii komórki i biologii strukturalnej. Doświadczenie w pracy z białkami wiążącymi kwasy nukleinowe będzie atutem

4. Znajomość programów do analizy struktur białek będzie atutem

5. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (warunek niezbędny, posiadanie certyfikatu językowego będzie atutem)

6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć będzie dodatkowym atutem

7. Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność

 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy
Kwota stypendium: 4500 zł/miesiąc

Termin składania ofert: 1 lutego 2018

Data rozpoczęcia pracy: 1 marca 2018

Aplikacja powinna zawierać:
1. CV (w języku angielskim)
2. list motywacyjny,(w języku angielskim)
3. Kopia dyplomu magisterskiego
4. Przynajmniej jeden listy referencyjny od opiekuna naukowego

Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków na adres mailowy michal.szymanski@ug.edu.pl lub dostarczenie osobiście lub drogą pocztową do Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej, pok. 102.  

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, prowadzoną w języku angielskim, podczas której zaprezentują swoje osiągniecia naukowe.

 

Ewentualne zapytania prosimy wysyłać na adres: michal.szymanski@ug.edu.pl

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Strona projektu Polonez:  https://biotech.ug.edu.pl/wydzial/projekty/naukowo-badawcze/ncn_polonez

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 stycznia 2018 roku, 12:26