Publiczna obrona rozprawy doktorskiej | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

DziekanRada

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii

Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

zawiadamiają, że w dniu w 8 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Auli 042B przy ul. Antoniego Abrahama 58 w Gdańsku-Oliwie

odbędzie się publiczna obrony rozprawy doktorskiej

Mgr Moniki Kossakowskiej-Zwierucho

Tytuł rozprawy:

Analiza cech genotypowych i fenotypowych warunkujących odpowiedź Staphylococcus aureus na inaktywację fotodynamiczną

 

Promotor:

Prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Katedra Biotechnologii, Zakład Diagnostyki Molekularnej

Promotor pomocniczy:

Dr Joanna Nakonieczna

Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Katedra Biotechnologii, Zakład Diagnostyki Molekularnej

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam Jaworski

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Prof. dr hab. Tadeusz Sarna

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Biofizyki Molekularnej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Brzana
Treść wprowadzona przez: Ewa Brzana
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 listopada 2017 roku, 9:48