Academic speaking and writing - warsztaty UG | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Academic speaking and writing - warsztaty UG

Academic speaking

warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w kontekście akademickim dla pracowników UG

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG zapraszają na warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w formalnych sytuacjach akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

CELE KURSU

  • podniesienie poziomu umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku angielskim z uwzględnieniem specyfiki kontekstu akademickiego,
  • doskonalenie płynności mówienia i precyzji formułowania myśli,
  • zapoznanie z dynamiką anglojęzycznego dyskursu akademickiego oraz technikami prezentacji akademickich.

ORGANIZACJA KURSU

Typ kursu: semestralny, obejmujący 52 godziny

Czas trwania kursu: październik 2017 – luty 2018

Terminy spotkań: czwartki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)

Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, którzy specjalizują się w nauczaniu języka mówionego i  akademickiego, w nauczaniu fonetyki języka angielskiego, a także specjaliści z różnych wydziałów i instytutów Uniwersytetu Gdańskiego, posiadający duże doświadczenie w wygłaszaniu referatów i przygotowywaniu naukowych materiałów wizualnych w języku angielskim w ramach swojej dziedziny.

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc: 20 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 50  e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy. 

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę,  kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic writing

Academic writing

kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich

dla pracowników UG

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG zapraszają na kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

CELE KURSU

  • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie z najlepszymi standardami anglojęzycznymi;
  • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi, na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);
  • przedstawienie „know how” podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);
  • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji z wydawcą w języku angielskim (case studies);
  • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji;
  • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski.

ORGANIZACJA KURSU

Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny (w tym 12 godz. wykładów i 32 godz. ćwiczeń)

Czas trwania kursu: październik 2017 – luty 2018

Terminy spotkań: wtorki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)

Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadających bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów  w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc: 20 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 50  e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy.  

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę,  kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic writing

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Moroz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Moroz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 października 2017 roku, 8:01