Konkurs na stanowisko magistranta w ramach projektu NCN SONATA Bis | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko magistranta w ramach projektu NCN SONATA Bis

 
Oferta stypendialna w ramach projektu NCN SONATA BIS
„Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej”
 
 
Dr Andrea Lipińska zaprasza do współpracy w ww. projekcie studenta (studentkę)- z pasją do pracy naukowej, w ramach wykonywania pracy magisterskiej o temacie: „Identyfikacja białek szlaku ERAD uczestniczących w molekularnym mechanizmie działania białka UL49.5 wirusa BHV-1”.
 
Liczba stypendiów: 1
 
Termin składania dokumentów: 6 listopada 2017r., godz.23.59.
 
Instytucja oferująca stypendium:
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
Zakład Biologii Molekularnej Wirusów
Ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk
 
Stypendium w wysokości 500 zł/m-c wypłacane ze środków projektu na podstawie umowy stypendialnej.
 
Okres wypłacania stypedium: od 01.10.2018 do 30.06.2019 (9 miesięcy)
 
Zadania badawcze:
Prowadzenie prac badawczych obejmujących konstrukcje wektorów lentiwirusowych do wyciszania genów białek szlaku ERAD, hodowle komórkowe, badanie wpływu wyciszania ekspresji genów komórkowych białek ERAD na aktywność białka UL49.5 względem kompleksu transportującego peptydy antygenowe TAP metodami, takimi jak: cytometria przepływowa, Western blotting.
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Jest studentem stacjonarnych studiów drugiego stopnia (magisterskich) w dziedzinach: biotechnologia.
2. Pracowitość, motywacja, dyspozycyjność, gotowość do wcześniejszego rozpoczęcia pracy badawczej, rzetelne i odpowiedzialne podejście do powierzonych obowiązków.
3. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym, umożliwiającym samodzielne czytanie publikacji i książek anglojęzycznych oraz komunikację.
4. W procedurze rekrutacyjnej będą również oceniane: dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne i ewentualny dorobek naukowy/wyróżnienia.
 
Lista wymaganych dokumentów (najlepiej osobiście, ewentualnie mailowo w formie skanów na adres kierownika projektu):
1. List motywacyjny.
2. CV naukowe (krótkie, z uwzględnieniem aktywności naukowej i dorobku).
3. Kopia dokumentu potwierdzającego status studenta.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać od kierownika projektu, dr Andrei Lipińskiej: osobiście, p. 356, andrea.lipinska@biotech.ug.edu.pl nr telefonu (+58) 523 6383
 
Prosimy o zamieszczenie w przekazywanej dokumentacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”.
 
Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki zawartym w Uchwale nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013r. Rady NCN.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Moroz
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 października 2017 roku, 7:28