Konkurs na stanowisko magistranta w ramach projektu FNP Powroty | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Konkurs na stanowisko magistranta w ramach projektu FNP Powroty

OFERTA PRACY

Nazwa stanowiska:

Magistrant

Dziedzina:

Wirusologia molekularna

Sposób wynagradzania:

Stypendium

Liczba ofert pracy:

1

Kwota stypendium :

Stypendium 1500 zł/ miesiąc

Data rozpoczęcia pracy:

01 stycznia 2018

Okres zatrudnienia:

18 miesięcy

Zakład:

Zakład Biologii Molekularnej Wirusów, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Gdańsk

Kierowniczka projektu:

Dr Alicja Chmielewska

Tytuł projektu:

Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitroin vivo

Projekt jest realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:

Projekt ma na celu zbadanie wpływu błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) na infekcję wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (TBEV) i zapalenia wątroby typu C (HCV). Białka IFITM są intensywnie badane od 2009 roku, kiedy to odkryto ich przeciwwirusowe właściwości w modelu wirusa grypy. Mają unikalny sposób działania (blokowanie wnikania wirusa do komórki), a ich aktywność ma uniwersalny charakter (hamowanie wielu wirusów, np. HCV, HIV, Ebola, ZIKA). Badania przyczynią się do zrozumienia machanizmu działania białek IFITM i wyjaśnienia, czy w przyszłości białka IFITM mogą być podstawą opracowania nowych terapii przeciwwirusowych.

Zadania badawcze:

1.      Prowadzenie prac eksperymentalnych pod nadzorem kierownika projektu. Konstrukcja i ewaluacja wektorów adenowirusowych: prace z użyciem technik hodowli linii komórkowych, klonowanie molekularne, rekombinacja DNA, techniki wirusologii molekularnej.

2.      Do zadań magistranta oprócz pracy badawczej będzie należało przygotowywanie sprawozdań, opracowywanie wyników badań, prezentowanie wyników na seminariach.

Oczekiwania wobec kandydatów:

1.      Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym w mowie i w piśmie

2.      Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych

3.      Kandydat w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie powinien posiadać status studenta biotechnologii lub kierunku pokrewnego

4.      Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy eksperymentalnej, szczególnie z hodowlami komórkowymi, technikami inżynierii genetycznej lub technikami detekcji i analizy białek.

 

Lista wymaganych dokumentów:

1.      CV
2.      List motywacyjny
3.      List referencyjny
4.      Kopia dokumentu potwierdzającego status studenta

Oferujemy:

1.        Pracę naukową przy użyciu nowoczesnych technik badawczych w tym systemu produkcji wektorów adenowirusowych
2.        Pracę w międzynarodowym projekcie badawczym
3.        Wparcie finansowe w postaci stypendium

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

alicja.chmielewska@biotech.ug.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

5 listopada 2017

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 października 2017 roku, 14:03