Komunikat UG w sprawie zapobiegania agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców na UG | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Komunikat UG w sprawie zapobiegania agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców na UG

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami, w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Gdańskiego:

  • e-mail:  ksb@ug.edu.pl
  • telefonicznie: 58 523 31 30, 58 523 21 12,
  • osobiście: Gdańsk ul. Bażyńskiego 8, Rektorat UG, pokój 215 i 216.

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Office of Security and Risk Management:

  • e-mail: ksb@ug.edu.pl
  • telephone number: 58 523 31 30, 58 523 21 12,
  • personally: Rectorate UG, Gdańsk str. Bażyńskiego 8, room's number 215 and 216 .
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Moroz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Moroz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 września 2017 roku, 9:55