Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2017/2018 | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2017/2018

DZIEKAN I RADA
MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

mają zaszczyt zaprosić na

WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Uroczystość odbędzie się 4 października 2017 r. o godz. 12:00
w Auli 042 w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Antoniego Abrahama 58

 

 

PROGRAM  INAUGURACJI:

 • Hymn Państwowy – Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego

 • Wystąpienie inauguracyjne Dziekana Prof. dr hab. Igora Koniecznego

 • Wystąpienia zaproszonych gości

 • Immatrykulacja studentów i doktorantów

 • Promocja doktorska

 • Gaude Mater Polonia – Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego

 • Wręczenie Nagród J.M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego pracownikom Wydziału

 • Wręczenie Listów gratulacyjnych wyróżniającym się studentom

 • Wykład inauguracyjny im. Prof. Karola Taylora

  Prof. Theodore Hupp
  Cancer Research-UK, University of Edinburgh
  pt. „The next generation of cancer therapies: new developments in cancer vaccine science”

 • Gaudeamus igitur – Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego

 • Koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyr. Prof. dr hab. Marcina Tomczaka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Maja Pega
Treść wprowadzona przez: Maria Maja Pega
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 października 2017 roku, 7:42